Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2830 edc4
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola

minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms
1779 ea86 500
Reposted fromlifeless lifeless viamefir mefir
Tell me, would you give us one more try?
— LÉON
Reposted frommefir mefir
Nie chcę odwiedzin, chyba, że masz dla mnie lek na receptę
Biorę te, które mam, ale zdają się lecieć w próżnię
Ile trzeba tego zeżreć, żeby nie chcieć umrzeć?
— Zeus, Hipotermia
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viacytaty cytaty
Dziś nie wiem sam, czy kiedyś będę szczęśliwy, czy zdechnę smutny
Jak teraz. Lecz wiem, bo przekonałem się nieraz
Że nie ma co wychodzić z kina, póki trwa seans...
— Zeus, Hipotermia
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viacytaty cytaty
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Gdzie boli przyłóż lód, bo boleć będzie dłużej.
— Kasia Nosowska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viagdziejestola gdziejestola
2356 e309 500

winsome-love:

Something quite magical about road-trips. It’s like the earth moves with you and for you; and all the time in the world sits in the palm of your hand.

Reposted fromohnina ohnina viatwice twice
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert

happiersuggestion:

there are people you haven’t met yet who will love you

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Ale to w człowieku najpiękniejsza rzecz. Nigdy się nie oburza ani na tyle nie zniechęca, by się poddać i nie zrobić tego raz jeszcze, ponieważ zbyt dobrze wie, że to ważne i warte zrobienia. 
— "Stealing Cars"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
3289 3784
Reposted fromDoopamina Doopamina viagdziejestola gdziejestola
6250 e520 500

redlipstickresurrected:

Rafał Bujnowski - (Polish, b. 1974, Wadowice, Poland) - Untitled from Nocturne (Graboszyce) series, 2012-2013  Paintings: Oil on Canvas

Reposted fromsimonsayer simonsayer viagdziejestola gdziejestola
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
7782 19bb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl