Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8220 34cc 500
2933 1803
0329 91a2 500
Reposted fromerial erial viawishyouwerehere wishyouwerehere
8061 17cf 500

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless viaiblameyou iblameyou
6573 2004
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
9255 755b
Reposted fromRowena Rowena viainsanedreamer insanedreamer
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamefir mefir
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viainsanedreamer insanedreamer

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viainsanedreamer insanedreamer
Siedzisz mi w głowie tak jak potrafią tylko nieobecni.
— Sarah Kane
2907 799c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaphilomath philomath
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl