Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3254 cb19 500
Reposted from0 0 viagdziejestola gdziejestola
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
Grali w coś ze sobą, nie wiedząc już nawet o co, co śmieszne, myśleli wciąż o sobie nocą.
Reposted fromgdybam gdybam viagdziejestola gdziejestola
2809 08bf
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
5618 33de
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
" Just so you know, your existence changed someone’s life for the better. Stay alive and change a few more. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
" I’m not the same everyday. There are times where I’m loud and chatty, and there are times when I’m really quiet. I don’t think I can define myself. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaunmadebeds unmadebeds
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
5488 727d
2429 2741 500
pan Bukowski
3690 e169
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
5271 e7ff
7630 bfaf 500

morganwolfe:

Alain Delon and Jane Fonda, Les Félins, 1964.  Director:.René Clément 

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
9307 4d8d 500

mquinn88:

Current mood: Alfred Hitchcock getting inspired in the river Thames.

Reposted fromdrozdzi drozdzi viaiblameyou iblameyou
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz "Gesty"
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
5236 e5b3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl