Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1639 0879
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
5341 96f3 500

tenonder:

A Short Film About Killing (1988), Krzysztof Kieślowski.

Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
3820 a7dd
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viaszarakoszula szarakoszula
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viaskonfundowane skonfundowane
0011 157d
Reposted fromShtriga Shtriga viagdziejestola gdziejestola
Mała, gdy potrzebujesz pomocy, wsparcia, czy rady - poproś. Telepatia nie jest u ludzi na porządku dziennym.  Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek - prawdziwy przyjaciel. On nigdy nie będzie pytał, czy wszystko w porządku, nie będzie czekał, aż przyjdziesz się zwierzyć. Przyjaciel po prostu zjawi się i nie pozwoli ci samej zmagać się z życiem.
— Listy do Małej
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
2263 2573
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
3967 e8b7
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
7797 589e
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
8611 c77e
Reposted fromzrazik zrazik viagdziejestola gdziejestola

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
3629 db5e 500

coltre:

I took this picture in the atrium of the National Gallery of Modern Art, Rome.

5734 53ee
Reposted fromrominaplum rominaplum viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl