Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Większość ludzi powinniśmy zapisywać ołówkiem w naszym życiu. Tylko niektórzy zasługują na długopis.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
Nie, nie kochasz. Tylko tak myślisz. Nie wiesz nawet, co to miłość, bo nikt nigdy ci tego nie pokazał.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
2265 8835
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
6128 5f6b 500
Nawet jeśli to nie to
Usiłuję uwierzyć w coś
Nawet jeśli to nie tu
Usiłuję uwierzyć w coś
— Artur Rojek - Czas który pozostał
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viahavingdreams havingdreams
3772 6935 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats viamefir mefir
0658 ddd9 500
Reposted fromkarwowsky karwowsky viahavingdreams havingdreams
Były to jedyne chwile mego życia, kiedy czułem się zupełnie bezsilny; tak bezsilny, jak tylko może się czuć człowiek, który uprzytomni sobie, że zawsze może iść z czasem naprzód, lecz nigdy go powstrzymać. Trwało to jednak krótko; potem zrozumiałem, że człowiek, który chciałby powstrzymać czas, jest w takiej sytuacji, jakby wsadził dłoń w górski strumień i czując jej drżenie, myślał, że tamą jest jego dłoń.
     
— Marek Hłasko
6480 f4a5 500
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viahavingdreams havingdreams
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec? Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
Już nie jestem przekonany czy dam radę.
— happysad (via volcanotears)
Reposted fromkostuchna kostuchna viahavingdreams havingdreams
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viahavingdreams havingdreams
8612 03e6
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
9536 a16b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl